Muel3 (Knoten)

Aus FunkFeuer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

positive Messungen zu Richtfunk-Verbindungen:

- 1 vivi<->ho6
- 2 vivi<->oag
- 11 oag<->pas77
- 25 ho6<->goz19

Hardware: 1 x Linksys 3.1

Firmware: Funkfeuer, Datum 13.10.2005

Verbindungen:

  • OAG
  • TH15
  • HOL8
  • GOZ19
  • VIVI